چشم به راه
كدامين جاده امشب ميگذارد سر به پاي تو ؟ !
کسی  تو وب نظر نمیذاره مثل کسی یه که مهمونی بره به صابخونه سلام نکنه خنده دار نیست ؟ یکم اون ورتر ، بی حرمتی نیست؟

                       ____________________________                            

قربون هرچی چشم به راهی بامعرفته !


موضوعات مرتبط: دل نوشته
[ چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ ۱۵:۴۲ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

مفهوم انتظار : چشم به راه داشتن ، چشم به راه بودن با اميدواري ،‌ يا نگراني


منتظر : كسي كه در كار و فعاليت هاي روزمره زندگي گم نشده و هر روز در 


كنار تك  تك كارهايش،‌نگاهي هم به راه دارد ،‌گاه نگاهي همراه با نگراني كه 


چرا كسي كه  قرار به آمدنش بوده ،‌دير كرد؟‌آيا در مسيرآمدنش،‌چه مانعي


 پيش آمده  است ؟‌نكند  اتفاقي براي محبوبم افتاده باشد؟ نكند كاري ،‌يا


 كسي،‌مانع آمدن او شده باشد.و  گاهي هم نگاهي همراه با اميدواري و از


 سر شوق ‌،‌ كه هر  لحظه منتظر است تا  صاحب همه قلبش،‌مولايش


 از راه برسدتا با حضور او به  آرامش  عميق برسد و زندگي  حقيقي و شادي 


را در كنار  او و تحت عنايت او دنبال نه ،‌بلكه  شروع كند.كه زندگي  بي او ،‌


زندگي نيست ،‌ زنده بودن  است.


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۲۲ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
چندان ک گفتم غم باطبیبان

 

                                     درمان نکردندمسکن غریبان

                                                               

                                                           آن گل ک هردم در دست بادیست

گوشرم بادش از عندلیبان

 

                                       یارب امان ده تابازبیند

 

                                                                   چشم محبان روی حبیبان

                                             ...........

[ جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ۲۲:۳۸ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
به خواست خدا ان شاءالله امشب راهی راهیان نورهستیم ونائب الزیاره شماعزیزان البته اگه قابل باشیم.

ان شاءالله تابعداز راهیان

یاعلی

 

[ سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ ۱۴:۵۰ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
بسم الله الرحمن الرحیم

محرم و فرهنگ عزاداری

متن زیرچکیده صحبتهای استادرحیم پورازغدیه که شب گذشته (پنج شنبه شب 22/8/93تومرکرمشاوره آستان قدس مشهدبرگزارشد.

گلایه استاداز دوستان ناآگاه :چرااز بین 2ساعت سخنرانی بنده، 40ثانیه روکات کردند،تواینترنت گذاشتند ومراآدمی معرفی کردندکه اصلاحضرت محسن راقبول ندارم؟ و دوستان ناآگاه بدون سوال از بنده و یاگوش دادن بقیه سخنرانی حرف دشمنان مغرض راباورکردند؟صحبت من در آن جلسه اطلاع رسانی نظریه مراجع درباره نساختن دهه های جدیدعزاداری بود.چراکه هرگاه دهه هازیادشود،عزاداری محرم گم و کمرنگ مشود.ومردم هم از عزاخسته می شوند.ودرادامه گفتم مثلادهه محسنیه راه انداختندوکتابی قطوردراین باره نوشتند.

چرادشمن از عزاداری شیعه می ترسد؟

چون همین محرم پرچم اسلام را بالا نگه داشته است.

ما دونوع عزاداری و مرثیه خوانی داریم.دونوع یاحسین گفتن داریم.دو تفسیرازکربلاداریم.دوتیپ روضه خوان داریم.سیاسی و غیرسیاسی. البته فرهنگ عاشوراعبادی سیاسی ست.کربلااز عدالت و توحیدجدانیست.

اولین روضه خوانی وعزاداری غیرسیاسی برای امام حسین علیه السلام را یزیدبرگزارکرد.کاروان اسراءاز کوفه تاشام به هیئت اسیررفتند،امااز شام تامدینه به دستوریزید باعزت و احترام.که ثابت کند ما دستورقتل حسین راندادیم.حتی درزمان طاغوت،به دستورشاه به همه پرچم عزاداری و قمه میدادند،مشروط به اینکه فقط روضه بخوانندویزیدرالعن نکنند.درحالی که مجلس اهل بیت بایدمجلس ذکر،معرفت،تقرب به خداوائمه باشد.بایداز مجلس عزاکه بیرون میرویم به دستورات اهل بیت نزدیک شده باشیم واین تغییر را حس کنیم.

عزاداری هدف نیست،وسیله است.وسیله توحید،عدالت،رشد و هدایت است.

طبق گفته استادمطهری دونوع شیعه داریم:شیعه صادق و شیعه کاذب یاقالتاق.شیعه صادق قول و فعلش یکی ست.هم درصحنه عبادت ایفای وظیفه میکند و هم درصحنه سیاست.اماشیعه قالتاق فقط درصحنه عبادت حضوردارد.وهرجاصحبت از مبارزه وتلاش بشود،تقیه راعنوان میکند.این نوع شیعه معنی تقیه رانمیداند.تقیه یعنی مبارزه مخفی.نه تسلیم و سکوت در برابر ظلم و فتنه.شیعه قالتاق فقط دنبال عزاداری ست و کاری به عبرت عاشوراو پیامدآن نداردهمیشه میخواهدفقط نان اهل بیت رابخورد.اگرواقعه شیعه است،بایدگاهی چوب اهل بیت راهم بخورد.

شیعه، مرام است نه نام.

تفکیک یافلسفه

ازاساتیدمکتب تفکیک،میرزاجوادآقای تهرانی و شیخ مجتبی قزوینی بودند.که فلسفه را قبول نداشتند و به امام خمینی اشکال می کردنداما.نه تنها این تفاوت دیدگاه هیچ گاه منجربه اختلاف و کینه درمیان اینهانبود. که در برخی مسائل مطیع محض امام بودند.تاجایی که میرزاجوادآقای تهرانی به فرمان امام درجبهه هاحاضرشدند وبقیه راهم امربه اطاعت از ایشان میکردند.حتی امام خمینی را نائب امام زمان میدانستند.

 

والسلام علی من اتبع الهدی

[ جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ ] [ ۱۱:۱۴ قبل از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
بسم الله الرحمن الرحيم

هر سال كه عاشورا تكرار ميشود،‌تلنگري به جانمان ميزند تا شايد از سرمستي و غفلت ايام ،‌به هوش آييم و از فريبمان كاسته شود.

تا محاسبه كنيم از سال قبل تا امسال ،‌چند قدم به لشكر امام زمانمان شده ايم يا خداي ناكرده دور شده ايم.

تا مرور كنيم پول،‌ثروت،‌مقام ،‌موقعيت ،‌جان و خوني كه اصحاب كربلا در راه هدف امامشان قرباني كردند،‌با دل من چه ميكند؟

چه مقدار از اين اموال و امكاناتي را كه چند روزه دنيا به من امانت دادند،‌حاضرم بار محبتشان را زمين بگذارم تا حركت مرا به سوي امام زمانم سرعت ببخشد؟

اگر همين امشب نداي انا بقيه الله ،‌انا صمصام المنتقم را از كنار كعبه بشنوم،‌چه قدر وقت ميخواهم تا براي حضور در ركابش آماده شوم؟آيا في الفور مي شتابم ؟آيا ترديد نخواهم كرد؟آيا.......؟

وقتي ميشنويم شمر ؛جانباز صفين ،‌قاري قرآن ، براي بريدن سر امام در كربلا ،‌بسم الله ميگويد،‌وقتي ميشنويم پسر مرجانه عليه العنه براي رويارويي با سپاه مختار به فرماندهي ابراهيم،‌غسل جهاد ميكند،‌چنددرصد شك خوره جانمان مي شود؟

وقتي ميشنويم مردم كوفي در مقابل مشتي زر و سيم ،‌دين خود را فروختند،‌آيا مطمئنيم كه در مقابل دجال فريبكار،‌مي توانيم تاب آورده ، وسوسه نشويم و ايمان خود را نگاه داريم؟ بخدا قسم كه مردم كوفه همين ادعا را داشتند،‌ولي امام عل ي(ع)‌د رنهج البلاغه مي فرمايند: وقتي كه كوس جنگ نواخته ميشود ،‌باطن افراد آشكار شده و مرد از نامرد شناخته ميشود.

گرچه اميدواريم مرد ميدان باشيم ؛‌اما براي اثبات اين ادعا بايد تا آن روز (ظهور)صبر كرد!!!

********آنان كه نميدانند ،‌بدانند . كه عاشورا هم شور بود و هم شعور!!!

 

[ دوشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ ۱۳:۲۵ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

        قصه ساخت مسجدمقدس جمکران اما؛به زبان عربی

                                        *****************************                                                                   

                                       بسم الله الرحمن ا لرحيم

 

              َسِّيدي ! غَيْبَتُكَ َنَفتْ رُقادي              وَضَيَّعَتْ عَليََّ مِهادي

           مايَلي ملحض مِن قِصَّة مسجد جمكران. هَذَا المَسْجِد بني و خُطِطَ بِأمْر وتخطيط الامام

          الحُجَّة أرواحنا فِداه بِالقربِ مِن مَدينة قم المقدسة في طريق كاشان ، وَ لَهُ أقسام مُختلف                       

          اخَرإضافَة عَلي البنِاءالْأصلي مِنْها مَضيف ، مَكتبة و...ومَكان اخَر يوُجَد أن يُسَمّي قِسْم‌‌

          البُحوث و يُجيبُ عَن كُل سؤال حول الامام الحجة (عج) و يوُجَد في هَذا الْمَكتب تاريخ

          و اسناد و وَثائِق حول الَّذين تُشَرِّفوا باِلحُضورِ اِليْه.

                                   قصه مسجد جمكران المقدس

          في يوم الثُلاثاء مُصادف لِليوم ../../....  دَقَّ الباب رَجُلٌ و سَئَلَ هَل هُنا دارسيد

          ابوالحسن؟ و الخادم يقول و هو في حالة الانتظار: نعم؛ اَ لَسْتَ أنتَ الشيخ الجمكراني؟

         أوصي سَيدي إنَّك تأتي اُدخُل فوراً لِأنَّهُم يَنْتَظِرونكَ.

          قال الشيخ حسن مثله الجمكراني في نفسهِ: عجيب ؛ أنا ما إلتَقيْتُ بِهذا السَّيد حَتيَّ الحين

          ولكن هو يَعْرِفُني و أهَمُّ مِن ذلك هو باِنتظاري ، وَلو باِلرَّغمِ ان كل ما رأيتُ في ليلة

          الماضية كان يتوقع أن يتلوه هذا الأمر و دخل في بيت.  و صاحب البيت أعني السيد

          ابوالحسن إستقبله و هُوَ يَجري نحوه قائلا ً قال: سلامٌ عليكَ يا أيُّها الشيخ الجمكراني،

          سلام عليك يا حامل نِداء مولانا إنّّي أنتظركَ مُنذ الفجرِ ، دُعِني أضُمُّكَ الي صدري .

          قال الشيخ لهُ متعجباً : مِن أين عرفتَ إنّي أجي ء؟ و قال السيد : كيف لا أدري! أنت

          سفير مولانا صاحب الزمان (عج) ياأخي لِماذا لا تقول شيئاً ؟ لِماذا ساكت ؟ ماهُوَ أمر

          مولانا؟ حتماً ترُيد أن تَعرف حكايتي اولاً، حسناً ؛ و واصل كلامه هكذا : قال لِي أحدٌ

          قُرب الفجر في عالمِ الرُؤيا " يَأتي اليكَ حسن مثله مِن قَريةِ جمكران صَدِّقْ كلامَهُ وَ ثِقْ

          بِقوله ، إنَّ كلامه كلامنا " و أنا أنتظرك منذ    اللحظة إحك حكايتكَ ألان. و قال الشيخ

          هكذا : رأيتُ في المنام في ليلةِ الماضية ليلةالثلاثاء أنَّ باب بيتنا قرع  قلتُ في نفسي :

          لعليّ أخطأ في سمعي ولكن سَمِعتُ نداءً يُخاطبني و يقول : "يا حسن قِم و إستجب امر

          مولاك حضرت الحجة (عج) قد أرسلناإليكَ" فأرد تُ أن إرتدي ملابسي و أنا ما كنتُ

          أُصَدِّقُ أنَّ توفيقاً عظيماً قد شَمِلتني فإذا بالصوت يُخاطبني مِن خارج البيت : أُترك هذه

          الملابس إنها ليست لكَ ثمَّ أرد تُ أن اخذ المفتاحَ فإذا به يُخاطبي مَرَّة أخْري و يقول :

          الباب مفتوح بقيتُ ذا هلاً مُتحيِِّراً و حينئذٍ أسرعت إلي الباب و رَأيتُ جَماعة ً كرماء

          ينتظروني فهنئوني  باِلسعادةالَّتي ...

       

         

     باِلسعادةالَّتي شَمِلْتَنِي و بعد مِن ذلك أخذوني مَعَهُم حَتيّ وَصَلْنا إلي

          مكانٍ هناك رأيتُ سَريراً مَفروشاً بِمَفارش و مَتّاكئ فَخِمةٍ و كان شاباً إبن الثلاثين

          مستنداً عليها وكان هناك شيخاً موقراً يَقرأُ علي ذلك الشا ب كتاباً و هناك جماعة ٌ

          مشغولون بِالصلاة حولهم و كان يَسْطَعُ مِن وَجْهِ ذلك الشاب نورٌبهاءً و هيبة ً حَيْثُ

          يُعْجِزُ البيان عَنْ توصيفه كان ذلك الشيخ هُوَ الخضر النَبي الله (ع) فأجلسني اليه و.....

                                    

[ جمعه یازدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ ۱۶:۱۷ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

هوا ابری و بارانی

پراز احساس دلتنگی

زمین خاموش و بی احساس

پراز طوفان تنهایی

زمان درقاب غربت ها

به هرجارسم نامردی

فغان و آه و واویلا

از این دلهای هرجایی.....

[ یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۵۱ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

شبا توی حرمت خورشیدو باور می کنم

 

آسمون چشامو پر از کبوتر می کنم

 

توی کهکشون عشقم توئی منظومه راز

 

منم اون عاشق بی ستاره پر از نیاز

 

تو می دونی عاشقای حرم تو دل شکستن

 

دلاشونو مثل من به قفل غربت تو بستن

 

به کی غیر از تو دل من رو بیاره آقا جون

 

خسته ام خسته تر از اون بچه آهو آقا جون

 

من به شوق دیدنت از راه دوری اومدم

 

اومدم به پات بیافتم اگه خوبم یا بدم

 

تو که مشکلای عالم با نگاهت میشه آسون

 

چی میشه که غصه هامو از دلم بریزی بیرون

به کی غیر از تو دل من رو بیاره اقا جون

 

خسته ام خسته تر از اون بچه آهو آقا جون

شاعر: ناصر فیض

[ چهارشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۱۶:۵۶ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]    نه شرم و حیا، نه عار داریم از تو
امّا گِله بی‌شمار داریم از تو
ما منتظر تو نیستیم آقاجان
تنها همه «انتظار» داریم از تو...!


هر روز به دنبال جوابی دیگر
هر روز کشیده‌ام عذابی دیگر
هر شب به هوای دیدنت از خوابی
آسیمه دویده‌ام به خوابی دیگر


ای عشق! بیا که سینه‌هامان شد چاک
«این النّبأ العظیم؟»، گشتیم هلاک
چشمی که تو را ندیده باشد کور است
خون شد دل ما، «متی ترانا و نراک»


در تاک مگر شراب پنهان نشده؟
در غنچه مگر گُلاب پنهان نشده؟
ای بی‌خبران که مُنکر صبح شدید
در شب مگر آفتاب پنهان نشده؟


 
این ماه که چون چراغ تو می‌سوزد
عمری‌ست که در فراق تو می‌سوزد
خورشید که هر روز تو را می‌بیند
در آتش اشتیاق تو می‌سوزد


ای اصل امید! بیم‌ها را دریاب
بابای همه! یتیم‌ها را دریاب
هر چند خدا خودش کریم است، آقا!
لطفی کن و یاکریم‌ها را دریاب

[ جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۹:۲۳ قبل از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

 

دعاپشت دعابرای آمدنت                              

                                                 گناه پشت گناه برای نیامدنت

                                                          

   دل درگیر،میان این دوانتخاب!

 

                                                    کدام آخر؟ آمدنت یانیامدنت؟

[ شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۰ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
شب جمعه خونه یکی از بستگان صحبت راهپیمایی روزقدس شد،ایشون می گفت چرا ایران به غزه موشک میده؟ماخودمون گرسنه ایم،از طرفی داعشی هاکه الان شیعه کشی می کنند،همان بوسنی هایی هستندکه دیروز ایران از آنها حمایت میکرد.

خیلی متأسف شدم وچون تو اطاق دیگه بودم و موقعیت نبود،هیچی نگفتم

ولی  جوابهامو برای شما می نویسم

اولا : دفاع از غزه ،به فرموده امام راحل؛دفاع از اسلام است.

ثانیا: بازیگران فوتبال که میلیلاردی می گیرن و بازی میکنن باحاشیه های .....با بی اخلاقی و....که نه به درد دنیای ما میخوره نه به دلیل آخرت ما،هیچ کس احساس گرسنگی نمیکنه اما بحث مسائل جدی از قبیل دفاع و...که پیش میاد همه گرسنه اند.

ثالثا داعشی ها چچنی هم دارن نه اینکه همه شان چچنی باشند.(ازخیلی فرق  وملل هستند)

رابعا....علم به غیب مگه اینادارن؟که غزه ایها فردا شیعه کش می شوند؟

خامسا مسئله غزه ، جدای از مسائل سیاسی،مسئله ای انسانی ست

سادسا.....

اللهم ارزقناعقلاکاملا و لباراجیا

 

 

[ یکشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۳ ] [ ۰:۱۰ قبل از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
 

امروزفکرکردم

 

چه کارتوراخوشحال می کند تا آن را انجام بدهم

 

دیدم ؛

 

یک کارهایی را انجام ندهم برای خوشحالی توکافیست.

 

[ پنجشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۵۰ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

خیلی ناراحتم که صفحه وبم با ایناکثیف شده

شبکه من و تو تنها به این قصه می اندیشد که تمامی مرزهای اخلاقی و انسانی ایرانیان را درنورد و در هم کوبد و آنچه برایش اصلا مهم نیست بی آبرو کردن مردان و زنان ایرانی است.


حالا دیگر سرو مشروبات الکلی و روابط زن و مرد آنقدر عادی و تکراری شده که جذابیت خود را از دست داده است، بفرمایید شام مرزی دیگر را فرو می ریزد.

در یکی از برنامه های بفرمائید شام که با حضور چهار نفر در دور یک میز شکل می گیرد این بار دو زن و دو مرد حضور داشتند که با الزام این شبکه انگلیسی لباسی برخلاف جنسیت خود و عرف جامعه ایرانی بر تن کردند.

مردان برنامه با دامن و آرایش زنانه و خانم ها با کروات و ظاهری مردانه و در ادامه به رقص و پایکوبی با یکدیگر پرداختند.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ ] [ ۱۸:۴۸ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
گروهی با عنوان "رستاک و کودکان ارف " با مجوز رسمی سازمان عریض و طویل مدعی فرهنگ و هنر کنسرتی را برگزار کردند که در آن مسائلی ضد فرهنگی رخ داد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذر کرد.
در این گروه مختلط که از زنان و دختران برای جذب مخاطب استفاده شده است تک خوانی زنان و رقص باله دختران همراه با نوازندگی زنان مشاهده شده است که بسیار جای تاسف فراوان دارد.
تک خوانی زنان که به هیچ وجه در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایی ندارد متاسفانه پس از اظهار نظرهای برخی مسئولین و متولیان فرهنگ کشور مبنی بر ایراد نداشتن تک خوانی زنان در ماه های اخیر بشدت افزایش یافته است.
نوازندگی زنان بصورت مختلط همراه با مردان یکی دیگر از موضوعاتی است که در این کنسرت با مجوز رسمی رخ داده است و بسیار جای نگرانی و تاسف فراوان دارد که در این زمانی که فرهنگ ایرانی و اسلامی ما هر روز مورد هجمه و حمله دشمنان اسلام و استکبار جهانی قرار می گیرد تا جوانان و نوجوانان ما را به نابودی بکشانند چنین مسائلی رخ میدهد و مسئولین و متولیان فرهنگی ما در خواب غفلت به سر می برند .
رقص باله دختران که متاسفانه در سالهای اخیر در کنسرت های مختلف رخ میدهد و سکوت مسئلان فرهنگی را همراه داشته است بشدت افزایش یافته و هر چند وقت یکبار گزارش های متعددی مبنی بر این که رقص و آموزش آن در بین دختران نوجوان در حال گسترش است منتشر می شود اما همچنان شاهد سونامی این اقدام ضد فرهنگی هستیم.
در این کنسرت گروه "رستاک و کودکان ارف " که زنان نوازندگی و خوانندگی کرده و دختران رقص باله رفته اند لباس های بسیار تنگ و بدن نما برای دختران انتخاب شده که بشدت زشت و زننده است و باعث ترویج بی فرهنگی و بی عفتی در بین دختران می شود.
مراجع عظام تقلید و دلسوزان فرهنگی که بارها و بارها این مسائل ضد فرهنگ رخ داده در کشور را به مسئولین فرهنگی گوشزد کرده و می کنند اما همواره مسئولین فرهنگی متاسفانه در خواب به سر می برند و وظیفه و رساله اصلی خودشان را به دست فراموشی سپرده اند .
 
 
http://www.enghelab-news.ir/enghelab-news/5_1392705968.jpg
 
http://www.enghelab-news.ir/enghelab-news/1_1392705973.jpg
 
http://www.enghelab-news.ir/enghelab-news/2_1392705977.jpg

ادامه مطلب
[ پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ ] [ ۱۸:۳۸ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

ماکه نگرفتیم ولی میگن مرغهای سبدکالا تاریخ مصرفش مال 11ماه پیشه

و برنجهای هندی هم آلوده

وچندنفرتوشلوغی صف مردن

و خیلیهاخودشونو خووارکردن واسه چندقلم کالا

کجاست اون عزت نفس ایرانی؟موضوعات مرتبط: سیاسی ؛ سیاست ماعین دیانت ماست
[ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۲۰:۵۳ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

‌مي گويند:‌گرسنه اي از فشار به گريه افتاده بودو سر بر زانو گذاشته بود.رهگذري با يك بغل نان عبور مي كرد،‌چشمش به گرسنه افتاد،‌دلش سوخت و در كنارش نشست و زار زد.گرسنه سر برداشت ،‌ديد مردي است كه نان دارد و مي گريد .پرسيد برادر !‌تو كه نان داري چرا گريه مي كني ؟‌او ناليد كه دلم براي تو مي سوزد. گرسنه گفت :‌گريه من براي نان است اگر اندكي به من بدهي آرام ميشوم .مرد ديگر گفت :‌غير از گريه از من نخواه چون گريه كردن هزينه اي ندارد اما نان دادن هزينه دارد.

به نظر شماحكايت اين مرد شبيه دعاكردن ما براي ظهور مولا نيست؟


موضوعات مرتبط: داستانک
[ دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۱۰:۳۵ قبل از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]

کسانی که قالی می بافند یک نگاه به نقشه دارند و یک نگاه به قالی و بر اساس آن ،‌قالی آویخته خود را می بافند.ما نیز باید چشم به نقشه قرآن داشته و بر اساس آن تار و پود زندگی خود را ببافیم.این است که قرآن کریم می فرماید:

 

یا یَحیی خُذِ الکِتابَ بِقُوَةٍ وَ .......(مریم/13)


یعنی کتاب را بگیر،یعنی بی نقشه نباش

[ دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۱۰:۲۹ قبل از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
[ دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۲۱:۵۴ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
باز دل پر میزند این کیست بر در می زند   
     در شب تاریک من ، چون ماه سربرمی زند

باز روشن کرده ای،چشمان بیدارمرا             
         در نوا آورده ای چندان نی و تار مرا

اینهمه شیدایی و شور جنون من ز توست           
     عشقت آتش می زند این جان تبدارمرا

یاجانم بستان،یاسوزم بنشان                
          تاکی این هجران،ای عشق! ای درد و درمان

[ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ۱۹:۵ بعد از ظهر ] [ چشم به راه ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگای امیدماهمه یابن الحسن ای بهارماهمه یابن الحسن

مانده بر ره منتظریک چشم نیلی جان آن چشمان نیلی تو بیا یابن الحسن
لینک های مفید
امکانات وب
_____________________________

____________

__________________